Deel 2 Organisatieverandering moet uit mensen zelf komen: Faalt de verandering? Kennis van het brein is de sleutel!

Door: Floortje van Vuuren
27 februari 2023

Hoe vaak heb je dit al gelezen: 70% van de veranderingen mislukt. Gelukkig horen mijn klanten en voormalige klanten niet bij dat percentage. Waarom? Zij weten dat veranderen een complex proces is. Wil je kunnen veranderen, moet je verder kijken dan het wijzigen van gedrag. Ons brein bepaalt uiteindelijk ons gedrag mede. Kennis hebben van het brein en het effect van veiligheid op het brein zijn onontbeerlijk. Kennis van het brein is een sleutel om succesvolle verandering te bereiken.

Voorkomen dat verandering faalt: kennis van het brein is onontbeerlijk

Ons brein houdt ons weg bij angsten en bedreigingen omdat het limbische systeem en reptielenbrein zijn gericht op overleving en bescherming. Iemand kan overschakelen naar gedrag wanneer de breinboodschappen verwerkt worden. Is de boodschap niet helder, dan blijft het brein puzzelen totdat het antwoord is gevonden. Iemand ervaart dan verwarring en innerlijke onrust. En deze onrust prikkelt het brein om te “vechten, vluchten of bevriezen”. Gedoe ontstaat niet omdat we omgeven worden door een wereld van idioten die bewust lastig gedrag laten zien. Sterker nog. Vanuit brein perspectief zijn we er niet toe in staat. Angst voor buitensluiting is een oerinstinct van het brein en een overblijfsel uit de oertijd. In die tijd stond buitensluiting gelijk aan doodgaan door verhongering of opgegeten worden door en beer. Ons brein is gericht op overleving en bescherming en wilt voorkomen dat we uit de groep vallen om zo ons weg te houden van gevaar. In de basis heeft dus niemand bewust de intentie om een idioot te zijn.

Het voordeel van de wetenschap van kleurige karaktertrekken

Kennis over aansluitende communicatie bij de voorkeursstijl zorgt dat breinboodschappen sneller verwerkt worden omdat er aangesloten kan worden op de informatieverwerkingsbehoefte van het brein. Ik gebruik hiervoor 3D DISC, Denkstijlen en Drijfveren (hierna 3D DISC). Ik ga eerst wat irritante misverstanden uit de wereld halen. 3D DISC is geen methode, het is een tool. Het vertelt niet wie je bent, het geeft een analyse van het heden over voorkeursstijlen ten aanzien van gedrag, communicatie, denken en drijfveren. De tool is bedoeld om elkaar beter te zien en te horen voor wie wij zijn. Wat ons drijft, waar angsten en behoeften zitten, hoe we communiceren en informatie verwerken. We kunnen door deze kennis makkelijker een brug te slaan bij verschillen en samenwerken vergemakkelijken. DISC heeft een positieve werking op de BIG FIVE van psychologische veiligheid: erbij horen, leren en groeien, presteren, innoveren en werkgeluk.

Welk vlees heb ik in de kuip

In deze blog deel ik bewust de kennis over een van de Xcdes tools “DISC”. Ik help organisaties graag met DISC, omdat het zo verklarend en verduidelijkend is. Dankzij de vele DISC-trainingen die ik heb gevolgd kan ik snel inschatten welke voorkeursstijlen de personen bij mij aan tafel hebben. Daardoor weet ik eerder waardoor zaken misgaan, welke stijl te veel overheerst of juist ontbreekt, wat de verschillen en overeenkomsten tussen mijn gesprekspartners zijn. Met DISC kan ik zowel de persoonlijke als organisatorische behoeften beter in beeld krijgen. Een uitstekende manier om te achterhalen wat een medewerker kan, wil en nodig heeft, is de DISC-tool. Wanneer je iemand zijn of haar gedrag beter kunt interpreteren, weet waar diegene wel of juist geen energie van krijgt, kun je specifieke en passende taken of opdrachten geven. In teamverband zorgt de DISC-tool voor een effectievere samenwerking.

Maatwerk per medewerker

Zoals ik al schreef in de eerste blog over organisatieverandering: veranderen is persoonlijke ontwikkeling! Duurzaam ontwikkelen is geen kwestie van one size fits all. Om te willen veranderen hebben we een aantrekkelijk en inspirerend doel nodig. Gezien en begrepen worden. Een omgeving die aansluit op de ontwikkel en informatiebehoefte die je als mens hebt. Daarnaast ruimte, vertrouwen en veiligheid waarmee het brein in zijn “vrij” staat om te ontwikkelen.

Samenvattend

Verandering kan uit de mens zelf komen. Een mens zal de nieuwe kennis of vaardigheid in de praktijk kunnen gebruiken of toepassen wanneer deze aansluiten bij zijn of haar intrinsieke motivatie. 3D DISC geeft kennis en inzicht waardoor het individu, team, leidinggevende en de organisatie de mogelijkheden van zijn medewerkers nauwkeurig in kaart heeft omdat de relatie gezond is. Men is in staat om met communicatie aan te sluiten op de behoefte waardoor er gesprekken plaats vinden die relevant zijn. Goede gesprekken, waarin eenieder zich veilig voelt en kwetsbaar durft op te stellen. De organisatie, de leidinggevende en het team, de multidisciplinaire samenwerking is veilig omdat men de juiste verhouding verstaat van nabijheid en afstand, loslaten en vastpakken. Met de juiste kennis in huis kun je met elkaar een omgeving creëren die alle ingrediënten in zich heeft om experimenteren, innoveren en veranderen.

Wil je een lerende organisatie, een omgeving waarin continue ontwikkelen en verbeteren mogelijk is door de mensen zelf, dat jouw mensen zich blijven ontwikkelen ook al staat de organisatie in of voor een ingrijpende verandering? Wij leveren graag het benodigde maatwerk om duurzaam te veranderen!

Copyright XCDES 2024