DISC: het ideale instrument voor een optimale communicatie

Door: Cees van der Kooij
11 januari 2022

“Goede communicatie is een eerste vereiste voor iedere organisatie”.

Maar hoe breng je de verschillende persoonlijkheden in kaart om te komen tot een optimale samenwerking? Maak kennis met DISC.

De partners van Xcdes, hebben er al zeker duizend gedaan: DISC-analyses. Zo’n honderdvijftig per jaar. Een DISC-analyse levert een persoonlijkheidsprofiel op dat je een uitstekend inzicht geeft in eigen gedrag, voorkeuren en communicatie. Waarom doe ik wat ik doe, zeg ik wat ik zeg en reageer ik zoals ik reageer? Waarom doet de ander dat anders? Het is een perfect instrument voor iedereen die de eigen communicatie of die binnen het bedrijf wil verbeteren. Je ontdekt hoe je je communicatie kunt aanpassen op een ander, zodat die beter verloopt en je met begrip voor elkaar beter gaat samenwerken.

Wat is DISC?

DISC is ontwikkeld door William Marston. Ruim 90 jaar geleden ontwikkelde de psycholoog en professor aan de Harvard Medical School het model. Het is gebaseerd op zijn werk The Emotions of Normal People.

De DISC-methode die daaruit voortvloeide deelt persoonlijkheden op in vier categorieën, die corresponderen met de letters D, I, S en C.

  • D staat voor daadkracht, direct en doelgericht: het type dat graag de leiding neemt en beslissingen neemt.
  • I staat voor interactief, inspirerend, invloedrijk: het type dat geweldige ideeën heeft en anderen daarin enthousiast meeneemt
  • S staat voor stabiel, sociaal en support gevend: het gevoelige, harmonieuze type dat niet van conflicten houdt en streeft naar vrede.
  • C staat voor consciëntieus, correct en calculerend: het type van de argumenten, data en feiten.

De ander kennen en diens taal spreken

Let wel: het DISC-model plaatst mensen niet in hokjes. Het geeft inzicht in iemands gedrag en voorkeuren. De meeste mensen hebben een combinatie van 2 of soms 3 stijlen. Dat geeft een DISC-analyse ook weer. En het mooie is dat je niet alleen jezelf beter leert kennen, maar ook meer oog krijgt voor de persoon die je tegenover je hebt. Je begrijpt zijn of haar voorkeuren en kunt daar je communicatie op aanpassen met als doel beter samen te werken. Dat is een groot voordeel als je samenwerkt met collega’s, leidinggeeft aan een bedrijf of een team of in je gesprek met klanten.

DISC in de praktijk

DISC en Sales

Voor Xcdes is DISC o.a. binnen commerciële organisaties een waardevol instrument. Inzicht in de voorkeuren van de verschillende DISC types helpt enorm. Je leert hoe je, tijdens je contacten met de klant, zijn DISC type kunt herkennen. Hiermee kun je tijdens het salesproces op de voorkeur van de klant aansluiten. Je krijgt meer diepgang in je gesprek, weet de behoefte van de klant beter te bepalen, kunt je voorstel laten aansluiten op de voorkeur van de klant en kunt je voorbereiden op te verwachten bezwaren.

De klant kennen en diens taal spreken: zo kom je sneller tot een deal die voor beide partijen het gewenste oplevert.

DISC en Leidinggeven

Als leidinggevende weet je m.b.v. DISC hoe je met ieder teamlid het beste kunt communiceren en het teamlid op de juiste manier kunt motiveren om tot het optimale resultaat te komen.

Stel dat jouw voorkeursstijl als leidinggevende rood is. Met de verworven inzichten in je eigen persoonlijkheid en die van anderen kun je dat rode petje even afzetten en een andere kleur aannemen, dus dat deel van jezelf aanspreken dat aansluit bij degene met wie je spreekt. Door zo te “levelen” verloopt een gesprek veel beter en is het resultaat beter.

DISC in je Team

Als Team kun je tegen bepaalde dingen aanlopen, zoals:

  • aan en uitspreken naar elkaar neigt tot een conflict te leiden,
  • de samenwerking verloopt niet altijd even soepel,
  • rollen, taken en verantwoordelijkheden zijn gedurende het proces niet duidelijk,
  • het lijkt alsof een groot gedeelte van het werk op een kleine club mensen neerkomt in plaats van op het hele team,
  • etc., etc.

Allerhanden thema’s kunnen zich voordoen in een team. Als team met elkaar blijven communiceren is dan uitermate belangrijk. Echter onder tijdsdruk, druk van een deadline of van verwachte resultaten is het regelmatig zo dat communicatie er bij in schiet en teamleden aannames doen. Meningen worden niet meer geuit en sommige teamleden worden hierdoor zelfs onzeker. Al deze situaties kun je in een DISC Teamtraining bloot leggen en bespreekbaar maken. Hierdoor groeit begrip en verbetert de communicatie. Tijdens een teamtraining DISC krijg je inzicht in de dynamiek, de sterktes en zwaktes van het team. Je krijgt handvaten om hier mee om te gaan, hoe communicatie te verbeteren.

Ook in verandertrajecten is de DISC Teamtraining zeer effectief. De training geeft inzicht in hoe de verschillende teamleden verandering beleven, hoe ze ermee omgaan en welk effect dat op het team heeft. Het zorgt ervoor dat teamleden, met dit inzicht, begrip hebben voor elkaars verschillen en elkaar beter kunnen begeleiden in het verandertraject.

Impuls voor je mensenkennis en je ontwikkeling

DISC, een uitermate waardevol en effectief instrument en een stevige impuls voor je mensenkennis. Maar: onbekend maakt onbemind. Weinig mensen kennen de kracht van DISC en daar wil Xcdes wat aan doen. Met name bij veranderprocessen stuiten organisaties op communicatieproblemen en kloppen ze bij ons aan. Ze vragen dan om een communicatietraining, maar wij weten iets veel beters: een DISC-analyse. De beste manier om anders te leren communiceren, omdat het een erkenning is van elkaars verschillen. Als we uitleggen wat het is willen ondernemers het graag en na de analyse zijn ze helemaal enthousiast. O, zo doe ik dat! Een echt aha-moment. Ze weten nu welke pet ze normaal gesproken op hebben en kunnen een andere kleur kiezen afhankelijk van wie ze tegenover zich hebben.

DISC in jouw organisatie

DISC zorgt in jouw organisatie voor betere communicatie, een positieve invloed op prestaties van medewerkers en uiteindelijk een beter resultaat.

We hebben de neiging ons te omringen met gelijkgestemden, mensen van dezelfde kleur, maar dat is een gemiste kans. Heb je alle vier de voorkeursstijlen binnen je organisatie, dan is dat de ideale situatie. De weg naar groei en realisatie van je doelen, the sky is the limit. Een brainstorm met alleen mensen van dezelfde kleur levert geen concreet resultaat op, terwijl een brainstorm met alle kleuren veel nieuwe ideeën genereert én ervoor zorgt dat die ook uitgevoerd worden.

Hoe zetten we DISC voor jouw organisatie in?

Op basis van de DISC analyse maken wij een uitgebreid persoonlijk DISC rapport, dat we vervolgens met eenieder bespreken. We faciliteren een sessie met het team als het doel is om als team meer begrip voor elkaars voorkeuren te krijgen en beter samen te werken. Het rapport is uiteraard vertrouwelijk, maar het grappige is dat de meeste mensen hun voorkeurstijl graag delen. DISC wordt dan de gemeenschappelijke taal. Daar beleven ze een hoop lol aan: “jij bent nu echt geel” en “dat is echt rode communicatie!”

DISC inzetten in je organisatie? Bel of mail ons

Wil groeien als organisatie? Wil je beter samenwerken? Wil je de ander beter leren begrijpen? Wil je je team meenemen in een verandering? Wil je een beter resultaat?

We helpen je graag! Bel of mail Janet Herraiz:+31 (0)6 52 71 71 16, janet@xcdes.nl en Cees van der Kooij: +31 (0)6 23 367 881, cees@xcdes.nl

Copyright XCDES 2024