DISC

XCDES is DISC gecertificeerd en gebruikt de 3D analyse van DISCFACTOR, de beste 3D analyse die in Nederland verkrijgbaar is.

Wat is een 3D analyse? Een 3D analyse bestaat uit 3 onderdelen.

  1. DISC geeft jou inzicht in wat je manier van communiceren en jouw gedrag is in verschillende situaties. Met DISC krijg je ook inzicht in welke communicatiestijl en gedragsstijl de ander hanteert. Je leert de taal van de andere stijlen herkennen en spreken.  Daarmee werk je aan wederzijds begrip en vertrouwen met als doel beter samen te werken.
  2. Denkstijlen geven jou inzicht in hoe je iets doet en/of hoe je een taak of probleem aanpakt. Met Denkstijlen krijg je ook inzicht in hoe de ander een taak of probleem aanpakt en welke rol hij aanneemt in het team. Voegt iemand zijn eigen ideeën toe of voert iemand perfect uit wat ‘m opgedragen wordt? Ziet iemand al snel hoe je een probleem oplost of waar zaken over het hoofd worden gezien of kijkt iemand eerst naar alle kanten van de zaak voordat hij een oplossing kiest?
  3. Drijfveren geven jou inzicht in waarom je iets wel of niet graag doet of waar je je ons wel of niet prettig bij voelt. Met Drijfveren weet je hoe de ander omgaat met zijn verantwoordelijkheden en belangen in zijn werk. De verschillende Drijfveren zijn belangrijke invalshoeken waaruit we overtuigingen halen over wat voor ons ‘gewoon’ of ‘normaal’ is.

DISC, Denkstijlen en Drijfveren zetten we in op verschillende manieren:

  • Als tool om teams beter te laten functioneren.
  • Bij individuele coaching in het kader van persoonlijke ontwikkeling.
  • In Leiderschapstrajecten en -ontwikkelprogramma’s.
  • In commerciële trajecten, waarbij we de nadruk leggen op hoe commerciële mensen DISC kunnen inzetten om het contact met hun klant nog kwalitatiever te maken.
  • Als tool om loopbaantrajecten te ondersteunen.
Terug naar het overzicht
Copyright XCDES 2024